vzdelavanie.net

Písanie špeciálnych znakov

Určite ste sa stretli pri práci s počítačom s problémom písania špeciálnych znakov / symbolov na slovenskej klávesnici, napr. & @ € ' # < >. Tu si povieme ako na to.

Z dôvodu zamerania na efektívnosť pri práci tu nebudem rozpisovať všetky spôsoby, ktorými sa symboly dajú písať alebo vkladať do textu. Je ich veľa. Nakoľko ich pri bežnom písaní potrebujeme väčšinou len zopár, tak som zvolil spôsob popísaný nižšie.

Pôjde o kombináciu kláves [Crtl] + [Alt] + [niečo] alebo pravé [Alt] + [niečo]. Na niektorých klávesniciach je pravé [Alt] popísané ako [Alt Gr]. Tento spôsob písania symbolov je určený pre slovenskú klávesnicu, takže si skontrolujte pred skúšaním či máte zapnutú klávesnicu [SK].

Symboly používané pri bežnom texte, napr. Word, Outlook, ale aj Excel a texty písané v anglickom alebo nemeckom jazyku:

[Alt] + [q] | \ (opačná lomka)

[Alt] + [e] | € (Euro)

[Alt] + [p] | ' (apostrof)

[Alt] + [x] | #

[Alt] + [c] | &

[Alt] + [v] | @

[Alt] + [ô] | $

[Alt] + [§] | ß

[Alt] + [+] | ~

Rôzne zátvorky – symboly v pároch, najpoužívanejšie v Excel-i a Word-e:

Hranaté zátvorky []

[Alt] + [f] | [

[Alt] + [g] | ]

tu je problém pri programe MS Access 2010, kde Microsoft priradil klávesovú skratku [Alt] + [f] príkazu na hľadanie objektu. V novších verziách opravené.

Zložené zátvorky {}

[Alt] + [b] | {

[Alt] + [n] | }

Symboly menší - väčší <>

[Alt] + [,] | <

[Alt] + [.] | >

A ešte pre bežný text, kde by sme neradi písali meno alebo názov inak, ako má byť. Najčastejšie vo Word-e a pri písaní e-mailov, napr. Outlook.

[Alt] + [=] a potom [a] alebo [o] alebo [u] | ä ö ü Ä Ö Ü

Tu klávesu [=] použijeme presne ako [´] (dĺžeň), kedy najprv stlačíme dĺžeň a až potom, stlačíme ďalšie písmeno, napíše písmeno s dĺžňom. Teda pri napr. symbole [ö] stlačíme [Alt] + [=] a potom (bez Alt) písmeno [o], príp. so [Shift]-om bude veľké [Ö].

Rovnako aj ďalšie:

[Alt] + [é] a potom [o] alebo [u] | ő ű Ő Ű

Podobne [Alt] + [š] s tým, že máme dve možnosti:

  1. [Alt] + [š] a potom [o]| ô Ô, kde bude skôr potrebné to veľké
  2. [Alt] + [š] a potom [niečo] | ^ (čo napr. v Excel-i znamená mocninu: teda napr. napíšeme vzorec [=2] potom [Alt] + [š] a potom [3], tak výsledok bude vzorec [=2^3] a to je “dva na tretiu”.

Písať môžete aj iným spôsobom:

Je to tentokrát ľavé [Alt] a na numerickej klávesnici kód znaku, ktorý si nájdete v sade znakov. Tú nám ponúka bežne napr. Word, Excel, ale je aj súčasťou Windows-u.

A ešte niečo z tipov a trikov – iný pohľad na to, ako písať špeciálne znaky / symboly. [Otvoriť]