vzdelavanie.net

Očíslovanie položiek prefiltrovaného zoznamu (Excel)

V prípade, že potrebujete automaticky očíslovať zoznam položiek v prefiltrovanej tabuľke poradovým číslom, čítajte ďalej tento článok.

Pozrime sa na tabuľku na obrázku. V nej potrebujeme očíslovať záznamy (riadky položiek). Máme viac možností, tak si ich popíšeme postupne.

Vložíme si na začiatok tabuľky stĺpec [Poradie], kde si budeme skúšať vytvárať poradie položiek.

Poradové číslo – Rady

Prvá možnosť je poloautomatický nástroj [Vyplniť rady]. Pre podrobné vysvetlenie tohto nástroja si pozrite článok [Efektívna práca v Exceli 3].

 1. Napíšeme do bunky [A2] hodnotu [1].
 2. Túto hodnotu kopírujeme myšou malým štvorčekom vpravo dolu vybranej bunky
  1. ťahaním v menších tabuľkách a to s pridržaním klávesy [Ctrl] po koniec tabuľky.
  2. dvojklikom na štvorček. Potom vpravo dolu klikneme na tlačítko pre spresnenie kopírovanie a vyberieme voľbu [Vyplniť rady].

V úvode som písal o automatickom číslovaní a to sme týmto postupom neurobili. Ak tabuľku prefiltrujeme, tak už nebude číslovanie správne. Preto postupujeme na ďalší príklad.


Odkaz na predošlú bunku

Druhá možnosť, ako očíslovať položky, je zadať jednoduchý matematický vzorec, kde sa vždy len odkazujeme na predošlú bunku.

 1. Do prvej bunky [A2] zadáme počiatočnú hodnotu [1].
 2. Do druhej bunky [A3] zadáme vzorec s odkazom na predošlú bunku a navýšime hodnotu o jednu [=A2+1].
 3. Skopírujeme vzorec na ďalšie riadky tabuľky.

Tým sme vytvorili „opticky” to isté, len je to vypočítané.

Ak budeme zoznam znovu filtrovať, tak to nebude dobre očíslované. A preto ideme ešte na ďalší príklad, kde tento problém vyriešime.

Zatiaľ je jediná funkcia, ktorá pracuje s bunkami tak, že zohľadňuje len prefiltrované riadky. Je to funkcia na medzisúčet, resp. súhrnný výpočet.


Funkcia medzisúčet [Subtotal]

V nej sú obsiahnuté všetky základné výpočty ako napr. súčet, počet, priemer, …

Do prvej bunky [A2] vložíme funkciu [Subtotal] a zadáme argumenty:

 1. Napíšeme hodnotu [3], čo znamená funkciu počet (hodnôt).
 2. Označíme bunku vedľa (v stĺpci, kde vieme, že budú vždy vypísané hodnoty) a upravíme odkaz na [$B$2:B2].

Ako vidíme na obrázku, číslovanie je rovnaké ako v predošlých príkladoch. Až na to, že ak prefiltrujeme tabuľku (napr. body viac ako 20), číslovanie bude stále aktuálne.

A to je to, čo bol náš cieľ v tomto článku.